Trening słuchowy Johansena

img0

Twórca metody:
img1Dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.
Każdy człowiek, który słyszy prawidłowo może mieć trudności z centralnym przetwarzaniem bodźców słuchowych. img2Problemy takie mogą dotyczyć osób:
– zapadających na częste zapalenia ucha środkowego i wysiękowe zapalenie ucha środkowego w okresie wczesnego dzieciństwa,
– mających problemy z koncentracją uwagi,
– z opóźnieniem w rozwoju mowy,
– z nadwrażliwością słuchową,
– autyzmem,
– mających trudności z nauką języków obcych,
– predysponowanych genetyczne np. z dysleksją.

img3Kiedy słuchanie jest utrudnione, niekompletne lub niedokładne może to mieć wpływ na rozwój następujących obszarów:
– uwagi i koncentracji,
– rozumienia mowy,
– artykulacji,
– komunikacji,
– przetwarzania fonologicznego,
– samooceny.

Zamierzony efekt terapeutyczny osiągany jest dzięki plastyczności neuronalnej. Poprzez stymulację można wpływać na dojrzewanie i zmiany w układzie słuchowym. Jest to główne pojecie dotyczące zmian organizacji  dróg nerwowych w mózgu odpowiedzialnych za słyszenie i mowę.

– Niektóre procesy dojrzewania i zmian są niezależne od doświadczeń.
– Niektóre zmiany są zależne od czynności lub doświadczeń.
– Są też zmiany, które występują podczas tzw. faz krytycznego rozwoju.

Im młodszy mózg tym większa jest jego plastyczność. Najnowsze badania naukowe wskazują, że wiek to tylko jeden z czynników neuroplastyczności.

img4Zmiany mogą zachodzić do późnego wieku, jeśli stymulacja jest odpowiednio silna tzn. ma odpowiednią:

 – Częstotliwość (odpowiednio często).

 – Czas (odpowiednio długo).

 – Intensywność (odpowiednio silna).

 – Motywacja (współpraca)

Metoda Johansena-IAS jest jedynym programem domowym, której program terapii opiera się o indywidualnie przygotowane CD.

Metoda umożliwia trening słuchu w bezpiecznej, rodzinnej atmosferze, w domu pacjenta. Odbywająca się w domu terapia oddziałuje przez dłuższy czas za pomocą powolnej stymulacji.

Terapia oparta na specjalnie skomponowanej i wykonywanej na syntetyzatorze muzyce jest słuchana w domu poprzez słuchawki przez 10 minut dziennie. Postępy są kontrolowane co 4-10 tygodni(w zależności od wieku), wtedy podejmowane są decyzje o przejściu na następny etap terapii w formie kolejnej płyty CD.

img5Cały program stymulacji trwa 6-18 miesięcy – dzieci najczęściej potrzebują 9-10 miesięcy.

Cechy charakterystyczne Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS)
– Muzyka w metodzie Johansena IAS jest specjalnie skomponowana, aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji.
img6 – Dla pacjenta tworzy się indywidualną płytę CD, która będzie odpowiadała wyłącznie jego profilowi słuchowemu.
– Każdy pacjent otrzymuje indywidualny program, który będzie najlepiej pasował do jego możliwości słuchowych i możliwości do nauki. Uzyskuje się to poprzez wybór odpowiedniego CD lub indywidualnie przygotowanej CD.

Diagnoza słuchu:
– Terapeuci – Johansen IAS wykonują badanie słuchu i słuchania.
– Do nich należy badanie jak pacjent reaguje na poszczególne częstotliwości, jak wygląda współpraca obu uszu i określenie,z której strony dziecko słyszy dźwięk.
– Jeśli u osoby badanej stwierdzono, że niektóre częstotliwości są słabiej lub szybciej odbierane niż inne, jest to wykorzystane aby stworzyć indywidualną muzykę na CD.
– Decyzja o terapii Johansen IAS opiera się na obserwacjach prezentowanych form zachowania bądź reakcji słuchowych, badaniach audiometrycznych i wprowadzeniu procedur dzięki, którym spodziewamy się osiągnąć zamierzone cele osiągalne podczas trwania terapii.
– Informacje z obserwacji, prób klinicznych i z badania audiometrycznego umożliwiają opracowanie precyzyjnego programu stymulacji, który jest bardzo dokładnie wymierzony na konkretne problemy z przetwarzaniem słuchowym.
Johansen IAS – CD są ukierunkowane na poszczególne częstotliwości krok po kroku, tak aby uniknąć przeciążenia i błędów.

Instrukcja słuchania płytki:
– 10 minut codziennie najczęściej przez 6 dni w tygodniu.
– Stała pora słuchania.
– Ciche spokojne miejsce.
– W czasie słuchania nie należy wykonywać innych czynności.
– Słuchanie powinno odbywać się w sytuacji relaksu, dzieci słuchają chętnie programu w łóżku.
– Przy problemach z utrzymaniem uwagi mogą pomóc: malowanie, łatwe puzzle, układanie klocków np. Lego, plastelina lub przytulanka

Zalecany sprzęt:
– Odtwarzacz CD o minimalnym zakresie częstotliwości 20Hz do 16000Hz.
– Jeśli są wbudowane equalizer, wzmacniacz basów lub kontrola balansów należy je wyłączyć.
– Muzyka, która jest nagrana dla dziecka na CD nie może być w jakikolwiek sposób zmieniana.
– Bardzo ważne są dobre słuchawki. Tanie słuchawki mogą zmieniać brzmienie muzyki i mogą mieć wbudowane wzmacniacze basów. Droższe słuchawki są przeznaczone raczej do słuchania muzyki klasycznej i nie mają wbudowanych wzmacniaczy a sygnał jest jednakowo przekazywany do obu uszu.
– Bardzo ważne jest prawidłowe założenie słuchawek.

Program ten działa na różne zdolności i zachowania:
– Uwaga i koncentracja.
– Pamięć.
– Rozumienie mowy.
– Jasne wypowiedzi (zrozumiałe).
– Komunikacja interpersonalna.
– Fonologia(rozpoznawanie dźwięków/liter i związków między tym co dziecko słyszy, a tym jak się je pisze).
– Łatwiej jest słuchać i rozumieć to co się słyszy.
– Motywacja i samoocena.

img7

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS)
pomaga ludziom we wszystkich grupach wiekowych
od 3 lat do 102 lat.

Tylko zarejestrowani terapeuci mają autoryzację do złożenia
zamówień CD i przekazywania ich pacjentom: www.johansen-ias.pl

Info i zapisy: mgr Marek Stanek tel. 509527194