O nas

imag1mgr Marek Staneknauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany terapeuta Castillo Morales, certyfikowany terapeuta treningu słuchowego wg Johansena JIAS.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 1995 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałem uczestnicząc w specjalistycznych kursach w renomowanych ośrodkach szkoleniowych w Wrocławiu, Krakowie
i Warszawie.
Lubię aktywnie spędzać wolny czas w sposób ułatwiający regenerację psychofizyczną. Systematycznie przemierzam górskie szlaki rowerowe ziemi sądeckiej, a także w miarę możliwości pilotuję modele samolotów o napędzie elektrycznym. Często można mnie spotkać na lotnisku modelarskim w Kurowie o świcie. Kibicuję też mojej żonie, która zdobywa uznanie w tańcach latynoamerykońskich.
Ukończone studia podyplomowe:
– Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Ukończone kursy:
– Certyfikat terapeuty Koncepcji Castillo Moralesa
– Kurs odświeżający z Koncepcji Castillo Moralesa
– Certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej
– Certyfikat ukończenia stażu diagnozowania zaburzeń Integracji Sensorycznej
– Kurs z Terapii ręki wg Integracji Sensorycznej
– Kurs z Diagnozy i terapii ręki
– Certyfikat terapeuty Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS
– Superwizja terapeutyczna Indywidualnej Stymulacji Słychu Johansena IAS
– UPDATE Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS – Nadwrażliwość słuchowa
– Staż w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po kroku”
– Komunikacja, umiejętności społeczne zabawa – jak uczyć dzieci z autyzmem tych odrębnych, lecz powiązanych ze sobą umiejętności?
– Metoda komunikowania symbolami BLISSA
– Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami
– Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Wersja Podstawowa
– Makaton – Program rozwoju Komunikacji
– Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
– Karta Oceny Zachowania i Emocji (KOZE)
– Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)
– Terapia taktylna wg S. Masgutowej
– Wspomaganie psychoruchowego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie – wybrane metody, techniki i formy pracy
– Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną
– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Przykłady dobrych praktyk
– Założenia, organizacja i metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
– Znaczenie neurokinezjologii w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

imag3mgr Renata Stanek nauczyciel mianowany, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta metody Vojty, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, wielowymiarowa terapia manualna stóp, Metoda PRI, Kinezjotaping.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od ponad 20 lat pracuje w zawodzie fizjoterapeuty a od 2006 roku jestem terapeutą metody Vojty.  Prywatnie jestem mamą 3 synów.  W wolnych chwilach lubię czytać książki. Kocham góry, zwłaszcza Bieszczady gdzie najchętniej spaceruję po Połoninach. Uwielbiam też taniec, od 11 lat tańczę salsę solo a od 6 lat jestem w formacji Dancing Queens, z którą w 2020 roku zdobyłam tytuł Mistrza Polski w kategorii 31+.
Ukończone studia podyplomowe:
– Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela
– Oligofrenopedagogika – Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
– Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Ukończone kursy:
– Certyfikat terapeuty Metody Vojty – Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi
– Certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej
– Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Zespołu Lędźwiowo-Miedniczno-Udowego (PRI)
– Poprawa Funkcji Kompleksu Piersiowo-Brzusznego (PRI)
– Workshop – Wcześniaki
– Grupa robocza – Analiza kinezjologiczna pacjenta w planowaniu terapii. Wprowadzenie rodzica do terapii.
– Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber
– Kinezjotaping w sporcie i medycynie
– Od niemowlęctwa do dojrzałości – więzi – neurobiologia i geny
– Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
– Wczesna interwencja – moda czy konieczność?

mgr Agnieszka Rodde7db5e-f51d-4d7b-b415-7df0de0ce4ebmanpedagog opiekuńczy i pracy socjalnej, oligofrenopedagog, dyplomowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej.

Jestem absolwentką Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Doświadczenie terapeutyczne zdobywam pracując z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Pracuje w szkole podstawowej  gdzie również  poszerzam swoje doświadczenie  pedagogiczne i terapeutyczne. Prywatnie jestem mamą ucznia szkoły podstawowej. Wolny czas spędzam czytając dobrą książkę.

 

Ukończone studia podyplomowe:
– Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
Ukończone kursy:
– Certyfikat terapeuty reki
– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej l i ll stopnia, diagnoza- terapia- masaż.