Strona główna

Oferta skierowana jest do dzieci od 1 miesiąca życia – dzieci z zespołami genetycznymi, autyzmem, MPD a także dla osób dorosłych, borykających się z trudnościami niosącymi za sobą dyskomforty funkcjonalne. W szczególności są to osoby z:

 • Zaburzeniami kontaktu i komunikacji, zachowaniami trudnymi
 • Asymetrią niemowlęcą, zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej, wadami postawy, skoliozą
 • Nadruchliwością, nadpobudliwością
 • Nadwrażliwością sensoryczną – dotykowa, smakową, węchową, ruchową
 • Wadami stóp np. stopy płasko-koślawe, szpotawe itp.
 • Zaburzenia aparatu ustno twarzowego – nadmierne ślinienie, otwarte usta
 • Trudności w karmieniu niemowląt, małych dzieci
 • Trudnościami szkolnymi
 • Zaburzeniami koncentracji uwagi
 • Zaburzeniami koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Nadwrażliwością słuchową, lękami słuchowymi – dzieci zatykające uszy
 • Trudnością w nauce języków obcych
 • Trudności z przełykaniem, asymetria twarzy
 • Terapia osób dorosłych do 102 lat